Nationella färdplaner

Genom att ansluta oss till såväl Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft som Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 har vi åtagit oss att arbeta målfokuserat och strukturerat med att minska våra klimatutsläpp.  

foretag20190612_DeromeSkog-147.jpg

Det övergripande målet i Malmö stads lokala färdplan är att alla nya byggprojekt i Malmö ska ha en halverad klimatbelastning till 2025, vara klimatneutrala 2030 samt klimatpositiva 2035. För att nå det åtar vi oss att kartlägga vårt nuläge och den förflyttning vi behöver göra per år till första halvan av 2021. Därefter ska vi löpande redovisa vilken förflyttning vi har gjort och våra aktiviteter för att nå målen. 

Följ vårt nyhetsbrev

Tillsammans förändrar vi byggandet

Genom samarbete kan vi göra stora förflyttningar för ett fossilfritt byggande. Färdplanerna är ett sätt. Innovation och forskning är ett annat.