För kommande generationer

Ansvarsfullt företagande handlar om att använda alla typer av resurser så effektivt som möjligt, och om att ta ansvar för människor och miljö i hela kedjan från skog till färdigt hus. 

foretag20180925_derome_-128.jpg

Vi jobbar med jämställdhet, klimatpåverkan, resursanvändning och våra produkters hållbarhetsprestanda. Dessa frågor kopplar till en långsiktig överlevnad för oss som företag. De är också avgörande för att kommande generationer ska kunna leva ett gott liv och få samma möjligheter som vi.  

Vi vill bidra till hållbara samhällen och en bättre miljö. Vi tar ansvar i vår egen verksamhet och hjälper även till att driva utvecklingen framåt i de branscher som vi verkar inom. Helt i linje med våra kärnvärden långsiktighet, enkelhet, drivkraft och ansvarstagande.  

Följ vårt nyhetsbrev

Vi tar ansvar

Som familjeföretag är det naturligt att ta vårt ansvar, beslut som vi fattar idag tar vi för kommande generationer.