Bygg samhällen med oss

Derome verkar för en levande landsbygd. Vi finns idag på cirka 70 orter där de flesta är små. Där skapar vi växtkraft i vårt eget företag och genom lokala samarbeten. Samtidigt hjälper vi Sveriges städer att växa på ett hållbart sätt. Våra flerbostadshus levereras prefabricerade, därför kan vi bygga snabbt, kostnadseffektivt och utan stora störningar för samhället. Och med bostäder i trä bidrar vi till att minska klimatpåverkan.

foretag20190424_Derome-50.jpg

 

Jobb i hela landet

Vårt viktigaste bidrag till samhället är att vi förädlar en inhemsk, förnybar träråvara till byggmaterial, hus, emballage och biobränslen.  

Vi skapar jobb i hela landet. 2 300 medarbetare jobbar i hela kedjan från skog till färdigt hus. Därtill har vi lokala entreprenörer i skogen, för timmertransporter och för montering och byggnation av våra hus. Likaså hundratals leverantörer av tjänster och produkter. Genom inkomstskatter, sociala avgifter och företagsskatter bidrar vi till välfärden. Under 2019 motsvarade vårt bidrag löner till cirka 1 550 grundskolelärare.

Derome bidrar till en av samhällets största utmaningar – bostadsförsörjningen. Vi projekterar och bygger nya bostadsområden, ofta utanför städerna. Vi anser att hållbara samhällen ska möta många olika behov. Därför bygger vi både lägenheter, småhus och villor. Och en blandning av ägande-, bostads- och hyresrätter. Vi bygger i samklang med omgivande natur och kultur, gärna med plats för umgänge och grannsamverkan.

Med trä bygger vi framtiden

Vår övertygelse är att trä är en nyckel för ett hållbart samhälle. Vi ser det som vårt ansvar att ta vara på skogens resurser. I skogen ger de avverkade träden plats för nya, som i sin tur blir virke till fler byggkomponenter och bostäder för kommande generationer.