Energieffektiva hus

Aromavägen - Varberg Web [11].jpg

Energianvändningen i Deromes bostäder ligger idag 30 - 40 procent lägre än vad Boverkets byggregler föreskriver. Vi arbetar alltid med genomtänkta lösningar för energibesparing. Vi bygger lågenergiväggar, har bra fönster med god energiprestanda, använder energisnåla system för värme och ventilation och installerar energibesparande funktioner för belysning, vattenanvändning och innetemperaturer.