Mindre klimatpåverkan med trähus

foretag20190411_derome_-78.jpg

Att bygga i trä är klimatsmart. Det gäller både byggmaterialet och produktionen. Trä är ett förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid. Den växande skogen producerar dessutom syre och renar luften. När husets stomme består av trä i stället för traditionella material minskar koldioxidutsläppen betydligt. Dessutom fortsätter det färdigbyggda huset att lagra koldioxid under hela sin livstid. När träet sedan bryts ner frigörs koldioxiden igen och kan bindas av nya växande träd.  

Att tillverka ett trähus kräver i sig väldigt lite energi. Trä är dessutom ett lätt material, vilket ger mindre utsläpp vid transporter.  

Derome producerar trähus industriellt och kan då minimera material- och energianvändning. Att bygga i trä och industriellt på det sätt vi gör, minskar klimatpåverkan jämfört med konventionellt byggande. Vi använder mindre energi i produktionen och det blir färre transporter.