Snabbare och effektivare att bygga i trä

foretag20181113_deromegruppenhus2-17.jpg

Genom att bygga i trä kan bostadsområden växa utan de vanliga byggstörningarna som påverkar framkomlighet och stadsbild med trafikavstängningar och buller. Våra högeffektiva fabriker förkortar byggtiderna. Med våra kunniga hantverkare bygger vi redan i fabrik allt från golv och väggar – och volymhus gör vi helt färdiga med köksinredning och färdiga badrum. Eftersom alla hantverkare jobbar under ett och samma tak kan vi säkra kvaliteten och effektivisera arbetet i alla led.  

Flervåningshusen levereras i planelement eller helt färdiga volymer som monteras på plats. Vi minskar byggtiden i själva staden, därför minimerar vi både störningar för människor och kringkostnader för kommunen. Såväl buller som dammpartiklar minimeras och trafiken behöver inte stängas av eller ledas om i närområdet i samma utsträckning.