Studiebesök

Upplev processen - Från skog till färdigt hus, vid ett besök hos oss.

Vi tar emot besökargrupper på vår huvudanläggning i Derome i mån av tid. Vid ett studiebesök hos oss får du ta del av Deromes historia och får information om Derome idag. Under en rundvandring på anläggningen får du bevittna hur timmerstockar blir till trävvaror i våra sågverk och hur trävarorna i sin tur sätts samman till byggkomponenter av olika slag. Våra guider berättar och visar hur vi arbetar med varuhantering och materialflöden och rundvandringen avslutas i Deromes byggvaruhandel. Beroende på gruppens sammansättning, ålder och intresseområden kan justeringar göras i programmet.

Bra att veta inför ett besök hos oss

• Ett studiebesök i Derome tar 1,5 - 2 h (information+rundvandring)
• Ta på kläder för vistelse utomhus och bekväma skor
• Delar av rundvandringen är inte tillgänglighetsanpassad. Informera oss vid bokning om någon i gruppen har nedsatt kondition eller rörlighet
• Av säkerhetsskäl tar vi inte emot studerande i lägre årskurser. Elever på gymnasieskolans senare årskurser samt grupper med högskole- och universitetsstuderande är välkomna.
 
Under högsäsong och under vissa veckor på året har vi ingen möjlighet att ta emot besökargrupper.

I mån av tid tar vi även emot besök på våra övriga anläggningar, t.ex i vår husfabrik i Anneberg och i pelletsfabriken i Kinnared.

Boka in ett studiebesök hos Derome

Har du frågor rörande studiebesök eller önskar boka ett studiebesök i Derome, kontakta personalchef Urban Forsbring 0340-66 64 09 alt urban.forsbring@derome.se.

För besök i husfabriken i Anneberg, kontakta Jens Stålby 0300-56 88 43 alt jens.stalby@a-hus.se

För besök i pelletsfabriken i Kinnared, kontakta Ola Blohm 0345-58 58 46 alt ola.blohm@derome.se

guidning.jpg