Frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar kring Hoppet. Hittar du inte svaret på din fråga, tveka inte att kontakta oss!

Vad är Hoppet?
Startskottet för fossilfritt byggande. Vi bygger en förskola i ett innovationsprojekt, där vi utmanar rådande normer och provar nya vägar. Slutmålet är att förändra sättet vi bygger och materialen vi använder. Ett livsviktigt steg för att förändra byggbranschen i grunden.

Vad betyder Hoppet för Derome? 
Hoppet är en unik möjlighet att driva innovation och utveckla nya metoder tillsammans med andra. Vi är stolta över att med Hoppet ligga i framkant och driva på utvecklingen. Vi får lärdomar som vi tar med oss in i arbetet med ett av våra mål; att bygga Sveriges första klimatneutrala bostadsområde.

Varför fick Derome uppdraget att bygga Hoppet? 
Göteborg Stad valde oss för att ”ingen hade samma driv i hållbarhetsfrågan som Derome och ingen kunde erbjuda samma lösning som Derome med kedjan “från skog till färdigt hus”. Vi har en unik position där vi kan utveckla denna kedja.

Vi har arbetat för att utveckla hållbara byggsystem i flera decennier och Hoppet är ett steg på vår resa mot klimatneutralitet. Vi har stark kunskap om att bygga i trä och en vilja till samarbete. En viktig faktor är att vi vill vara transparenta, dela kunskap inom branschen och till andra intressenter. Vi tror på att göra det tillsammans.

Vad är målet med Hoppet?
Vår ambition är att fortsätta utmana och utveckla byggbranschen. Målet är att hitta nya lösningar, tekniker och material. Vissa saker är riktigt svårt, innovation är en av dem, men vi antar utmaningen, för att visa branschen att det är möjligt.

Vad är den största utmaningen med Hoppet?
Att ingen har gjort det här tidigare, men vi drivs av att utforska och utveckla. Att samarbeta med andra ser vi som ett framgångsrecept för att skapa förändring och driva innovation. När det handlar om material är det att hitta fossilfria alternativ inom allt från grund, vvs till tak och el.

Hur kommer Derome att använda kunskaperna från Hoppet in i andra byggprojekt?
Med Hoppet är målet att lyfta ut de viktigaste lärdomarna och fasa in dessa metoder i vår egen husproduktion. Så gjorde vi med vårt innovationsprojekt OneTonneLife - som gick ut på att en familj skulle komma ner på en utsläppsnivå om ett ton CO2 per person och år - lärdomarna blir en viktig del för att förändra sättet vi bygger på.

Kommer förskolan Hoppet bli fossilfri? 
Projektet är i full gång och det är än så länge för tidigt att säga hur nära målet vi kommer när vi räknar på totalen. Vi har fokuserat på att sänka klimatpåverkan så mycket som möjligt utifrån vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt – och har på det sättet lyckats reducera klimatpåverkan med nästan 70 procent jämfört med en annan förskola som har byggts för lokalförvaltningen i Göteborg. Detta utan att räkna med någon inlagring av biogent kol. När vi har ett resultat för den färdiga byggnaden kommer den klimatpåverkan som inte går att undvika att kompenseras – främst genom den biogena inlagringen av kol i bygganden. 

Följ vårt nyhetsbrev

Har du frågor som du inte får svar på här?

Kontakta oss här om Hoppet