Nyheter och artiklar om Förskolan Hoppet

I projekteringen och bygget av förskolan Hoppet gör vi nya upptäckter, stöter på utmaningar och får nya lärdomar som vi vill sprida. Följ projektet och ta del av det senaste.

 • news-list-image

  2020-05-11

  Arkitektur med hänsyn till lägsta möjliga utsläpp

  Med projektet vill vi utmana tillverknings- och byggindustrin att satsa mer på miljön och sociala frågor. Genom att kartlägga och redovisa varje kilogram av koldioxid som genereras under bygget och dess framtida drift välkomnas en transparent byggprocess.

  Läs mer
 • news-list-image

  2020-04-29

  Kan vi ersätta betongplattan som grund?

  Inom Hoppet-projektet är ett av uppdragen att utmana de traditionella byggteknikerna för att hitta nya lösningar. Betongplattan som grund är en väl beprövad metod, men har en relativt hög klimatpåverkan - att hitta alternativ blir därför viktigt i målet att sänka byggnadens klimatavtryck.

  Läs mer
 • news-list-image

  2020-04-02

  Vi sänker klimatpåverkan med 70 procent

  Under hösten har fler än 50 projektörer vridit och vänt på olika konstruktionslösningar för att nå en så låg klimatpåverkan som möjligt. Beräkningar visar på en nära 70-procentig minskning för de stora byggdelarna - ett gigantiskt kliv på vägen mot en klimatneutral byggbransch.

  Läs mer