Grundläggningen av Koljern-Foamglas är glasklar

2020-12-08 

En viktig anledning till att klimatpåverkan reduceras kraftigt i bygget av förskolan Hoppet är att förskolan byggs i trä samt att den har en lösning som ersätter den traditionella betonggrunden. Betong är en väl beprövad metod, men som står för en relativt stor del av klimatpåverkan i ett byggprojekt. Lösningen i detta projekt heter Koljern-Foamglas där isoleringen till 70 procent består av återvunnet glas.

Grundläggningen är nu färdigställd och vi passade därför på att ställa några frågor till Niklas Holmquist på Koljern Nordic om hur arbetet har fortlöpt.

Kan du berätta mer om hur processen gått till?

Kortfattat handlar det om att marken förbereddes med en fint avjämnad grusbädd innehållandes alla rör. Sedan lades två lager Foamglas-isolering innehållandes radonduk på grusbädden och alla rörgenomföringar tätades radonsäkert. Efter det installerades alla Koljern-element uppepå lagren av Foamglas, i tur och ordning för att bilda ett sammanhängande rutnät. Koljern-elementen levererades med lastbilar, som drevs av fossilfritt bränsle, och tack vare Koljerns låga vikt (90% lägre än betonggrund) och effektiva transport kunde antalet fordon till arbetsplatsen minskas drastiskt. 

om_derome_grund_koljern_artikel2.jpg

Hur lång tid tog detta?

Hela förloppet var planerat att ta cirka 2 veckor, en väl tilltagen plan, som kunde hållas utan stress och tog hänsyn till att arbetslaget inte hade någon tidigare erfarenhet av att arbeta med Koljern-grunden. Koljern-grunden till Hoppet är ungefär 850 kvadratmeter och utformad för att bära tre huskroppar. Grunden innehåller även en hissgrop, helt utan användning av betong och cellplast.

Hur har intresset varit att lära sig mer om Koljern-Foamglas?

Under perioden då grunden installerades besöktes arbetsplatsen av flertalet företag och personer från byggbranschen. Arkitekter, konstruktörer, bygg-tekniker, entreprenörer, byggherrar, kommuner samt politiker från Sveriges riksdag fick bevittna något väldigt annorlunda, nämligen installationen av en helt betong- och cellplast-fri platta-på-mark. Få hade tidigare hört talas om tekniken, men samtliga kunde ändå jämföra produkten och intrycket av arbetet med en traditionell husgrund. När maskiner från kringliggande verksamheter tog en paus var det märkbart tyst på arbetsplatsen. Väldigt lite avfall och spill och sammantaget en mycket trevlig arbetsmiljö att vistas i.

om_derome_grund_koljern_artikel1.jpg

Vilka kommentarer fick ni från besökarna?

Många av besökarna var fascinerade över materialet Foamglas, en variant på cellglasisolering som består till 70% av återvunnet glas med extremt lång hållbarhet. På plats fick man möjlighet att känna på hur ett material i praktiken kan vara så hårt, men samtidigt kännas så lätt.

Fotograf: Ali Al-Sined

Följ vårt nyhetsbrev

Vill du följa bygget av förskolan Hoppet?

Det händer mycket i projektet och bygget är inne i en intensiv fas. Följ senaste nytt här på webben och prenumerera gärna på Deromes nyhetsbrev där vi löpande lyfter fram förskolan Hoppet. 

Nyfiken att läsa mer om Koljern-Foamglas-grunden? Kika in på koljernnordic.se

Niklas Holmquist Koljern.jpg

Niklas Holmquist, Koljern Nordic