Förskolan Hoppet ska bidra till ett fossilfritt byggande

Precis som alla andra, är vi övertygande om att byggbranschen måste förändras. Idag står den för en betydande del av våra gemensamma koldioxidutsläpp. Vi vill driva på utvecklingen och tror på framgång genom att göra det tillsammans med andra!

Hoppet LINK arkitektur.jpg

Tillsammans med Göteborgs stad bygger vi förskolan Hoppet, startskottet för ett fossilfritt byggande där målet är att förenkla, förbättra och skapa lösningar som möter behoven idag. Och som håller i framtiden. Förskolan Hoppet är ett led i Göteborgs Stads mål om att minska klimatpåverkan från byggnationer.

Vi inom Derome ser Hoppet som en unik möjlighet att driva utvecklingen inom byggbranschen och som ett naturligt (men utmanande) steg på vägen mot ett av våra mål: att bygga Sveriges första klimatneutrala bostadsområde.

Innovation genom samarbete

Innovation kan vara både svårt och resurskrävande. Därför ser vi samarbete som grunden för att lyckas. Vi gör det tillsammans och delar lärdomar under resans gång. Att vi, med total transparens, sprider kunskap inom branschen är också en viktig anledning till varför vi tilldelats uppdraget som totalentreprenör.  

Från skog till färdigt hus

En annan viktig faktor är att vi äger och kan utveckla hela kedjan från skog till färdigt hus. Vi har levt och verkat med hållbarhet som en grön tråd sedan vi grundades för mer än sjuttio år sedan. Under vägen har vi medverkat i ett flertal utvecklande forskningsprojekt som har lett oss till den hållbara samhällsbyggaren vi är idag. 

Hoppet är ett livsviktigt kliv mot en klimatneutral byggbransch. För att lyckas prövar vi oss fram, lär av misstagen, sprider kunskaperna och gör det tillsammans med andra. Du kan även läsa mer om projektet hos goteborg.se/hoppet 

Följ vårt nyhetsbrev

Snabbfakta

Förskolan Hoppet

 • Plats: Backa Kyrkogata 11, Hisingen 
 • Beställare: Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen  
 • Totalentreprenör: Derome 
 • Arkitekt: LINK arkitektur 
 • Byggstart: 2020  
 • Färdigt: 2021

Senaste Nytt

 • news-list-image

  2021-04-22

  Miljö, hållbarhet och det pedagogiska uppdraget

  En förskola med högt ställda miljömål, vilken inverkan får detta på det pedagogiska uppdraget? Monika Carlsson, Utvecklingsledare miljö på Förskoleförvaltningen och Malin Hellrönn Theng, rektor Backa Kyrkogata 11 ger sin syn på detta.

  Läs mer
 • news-list-image

  2021-03-01

  Målet är att halvera avfallsmängden

  I bygget av förskolan Hoppet, Backa Kyrkogata 11 är det inte bara byggnaden som är i fokus, utan även det arbete som bedrivs på byggarbetsplatsen där kunskapen blir viktig att ta med in i andra projekt.

  Läs mer
 • news-list-image

  2020-12-08

  Grundläggningen av Koljern-Foamglas är glasklar

  En viktig anledning till att klimatpåverkan reduceras kraftigt i bygget av förskolan Hoppet är att förskolan byggs i trä samt att den har en lösning som ersätter den traditionella betonggrunden. Betong är en väl beprövad metod, men som står för en relativt stor del av klimatpåverkan i ett byggprojekt. Lösningen i detta projekt heter Koljern-Foamglas där isoleringen till 70 procent består av återvunnet glas.

  Läs mer

Har du fler frågor?