Vad innebär det att bygga med moduler?

I vår husfabrik i Renholmen, strax utanför Skellefteå, bygger vi bostäder med modern och industriell volymbyggnadsteknik.

Genom att leverera bostäderna i väldigt hög färdigställandegrad förkortar vi tiden på byggarbetsplatsen, vilket sparar både tid och pengar.

Med våra egna, kunniga hantverkare färdigställer vi redan i fabrik allt från golv och väggbeklädnad till köksinredning med vitvaror och färdiga badrum sätts på plats, vilket ger ett effektivt tillverkningsflöde.

Industriellt byggande är extra gynnsamt i städer, med kort byggtid och minimal påverkan på kringområdet.

Produktionen sker i torr och kontrollerad miljö, vilket ger hög kvalitet på produkten, samt en säker arbetsmiljö.