Nära, högt och mäktigt - Martinsons levererar stommen till Sara Kulturhus

2020-11-26 

Martinsons som levererar stommen till 20-våningshuset Sara Kulturhus hyllar samarbetet och ser projektet som ett kvitto på att deras satsning mot större banbrytande projekt har lyckats.

Vi ringer upp nyblivna fyrabarnspappan Daniel Wilded, affärsutvecklare på Martinsons Byggsystem som berättar om företagets strategiska riktning mot större projekt.

- Strax innan vi gick in i detta projekt gjorde vi ett strategisk val i att arbeta med större och mer omfattande byggprojekt. Vi kände omgående att Sara Kulturhus var "vårt" projekt och vi har lagt ner enormt mycket tid och engagemang för att ro detta i hamn.

Ett logiskt val och placering

Skellefteå är hemmaplan För Martinsons och produktion sker knappt 6 mil utanför staden där byggdelarna tillverkas med material och virke från närområdet. Att Sara Kulturhus byggs i Skellefteå och mitt i staden är allt annat än en slump anser Daniel.

- Hatten av för Skellefteå som satsar på ett träbyggnadsprojekt av denna magnitud och det är på många sätt logiskt. De var tidiga med att bygga högt i trä och här finns en tydlig koppling till akademin och forskarvärlden med aktörer på Campus Skellefteå som RISE och Luleå Tekniska Universitet.

Normaliserar vad som är möjligt

Men att prata om Sara Kulturhus som ett forsknings- eller innovationsprojekt är inte riktigt den bild eller begrepp som Daniel vill ge byggprojektet.

- Innovation är ett spännande begrepp, men också ett som tillskrivs att vi jobbar med något där vi inte vet utgången. Det gäller inte Sara Kulturhus där vi från början haft en tydlig bild av vad vi kan och ska leverera. Jag vill snarare se det som att vi inom projektet flyttar fram våra positioner och normaliserar vad som är möjligt med byggande i trä.

Daniel_Wilded_webb.jpg

Unikt samarbete med projektverkstad

Det som gör Sara Kulturhus unikt är inte bara höjden och omfattningen av projektet, men också att det lyckas samla så många olika verksamheter och användningsområden inom en och samma byggnad.

- För att lyckas så väl med varje del av byggnaden som vi gör, vill jag lyfta fram totalentreprenören HENT och deras projektverkstad där de tidigt samlade alla deltagare för att ta gemensamma beslut kring utmaningarna. Ett väldigt lyckat sätt att bedriva entreprenad.

Den goda arkitekturen

Under dessa löpande projektmöten har arkitekterna från White deltagit vilket Daniel ser som en stor fördel för att bevara den goda arkitekturen som Sara Kulturhus står för.

- Att White arkitekter genomgående varit med på dessa projektmöten betyder mycket för att nå de högt ställda målen i gestaltningen av huset. Det visar också på HENTs vilja och ambition till att förverkliga arkitekternas vision.

Omfattningen blev en ögonöppnare

På frågan om vilka de största utmaningarna i detta projekt varit summeras detta med storleken och omfattningen på varje enskilt moment.

- Allting i det här projektet blir uppskalat till ibland absurda nivåer. Ett talande exempel på detta är när vi skulle köpa infästningsskruv av Gunnebo Fastening till de så kallade tornen. Våra beräkningar visade att vi behövde 300 000 skruvar, men det fanns endast 40 000 att tillgå i lagret av denna sort. Men tillsammans har vi kunnat lösa den här typen av utmaningar på ett väldigt bra sätt.

Stort hus kräver stor planering

En viktig lärdom för alla deltagare som behövt tänka många steg före än vad ett mer traditionellt byggprojekt kräver. Den kunskap och de lärdomar som detta projekt skapar blir viktiga inte bara för Martinsons utan för hela byggindustrin.

- Innan Sara Kulturhus var det högsta trähuset i Sverige 9 våningar, detta blir på 20 våningar och är en benhård markering att vi kan bygga högt i ett material som samtidigt tillför klimatnytta.

Foto i topp: Martinsons / Jonas Westling.

Följ vårt nyhetsbrev

Det här är Martinsons

Martinsons är en träförädlingsindustri i Västerbotten som numera tillhör Holmens och som tillverkar allt från sågade trävaror och byggprodukter till limträ och KL-trä. De producerar byggelementen av stommen till Sara Kulturhus som ska stå klart 2021.

Daniel_Wilded_1x1.jpg

Daniel Wilded är affärsutvecklare på Martinsons Byggsystem.

Mer info: martinsons.se