Norska HENT är världsmästare på att bygga högt i trä

2020-09-11 

HENT är totalentreprenör för Sara Kulturhus och går rakt från utmaningen av att ha byggt världens högsta trähus (Mjøstårnet 85,4m 18 vån) till nästa världsrekord: Sara Kulturhus, som är högst i antal våningar (74m och 20 vån).

Att HENT har siktet inställt på stora och spektakulära byggnader i trä är ingen slump menar Ronny Rønning som är projektledare på HENT för bygget i Skellefteå.

- Sara Kulturhus är ett magnifikt bygge som sätter både Skellefteå och HENT på kartan. Vi har i många år utvecklat system för att bygga högt i trä och har attraherat många duktiga medarbetare. Den kunskap som varje projekt genererar tar vi tillvara på och samlar i vår kunskapsbank HENT Woodland.

Kunskapen förs vidare

Även om de båda projekten skiljer sig åt rent byggtekniskt har kunskapsöverföringen betytt mycket för att få ansvaret att bygga Sara Kulturhus. 

- Innan beslutet genomförde vi studiebesök till Mjöstårnet med representanter från Skellefteå kommun och arkitekter där vi kunde visa upp de fördelar och utmaningar vi har haft med Mjöstårnet. Till Sara Kulturhus har dessutom vår platschef flyttat med, vilket varit viktigt för att stärka upp kompetensen på plats.

Intresset kring trä ökar

HENT började bygga i trä under 2005 och märker av ett allt större intresse kring träbyggande från både fastighetsutvecklare och kommuner.

- Vi ser ett ökat intresse överlag och vi ser också att det blir mer kostnadseffektivt, med större kunskap. Det är många byggarbetare som inte har erfarenhet av att montera i trä, men ju mer utbrett kunnandet blir, desto mer tidseffektivt kan vi bygga.

Det svajar på toppen

Att bygga högt i trä (eller i andra byggmaterial för den delen) innebär alltid vissa utmaningar. För Sara Kulturhus var en av dessa att tidigt säkra upp stabiliteten och minska krängningarna högt upp i huset. 

- Detta var en viktig utmaning att lösa i projekteringsstadiet och tillsammans med TK Botnia hittade vi en tillfredsställande lösning där vi gör de tre översta bjälklagen i betong vilket ger den tyngd som behövs för att begränsa rörelserna längst upp i byggnaden.

Effektivare bygge med trä

Och på tema vikt så är detta en av de stora fördelarna med trä för att kunna effektivisera byggprocessen på olika sätt.

- Eftersom vikten är lägre än betong kan vi ha betydligt större byggelement och nå längre på kortare tid. Detsamma gäller för hotellmodulerna som monteras så gott som färdiga och kortar byggtiden, vilket vi alltid strävar efter i varje projekt. 

Vädret är en ständig utmanare och för att säkra upp hotellmodulernas isolering mot fukt används ett väderskydd som följer med bygget upp för varje ny våning.

Trä är hållbart på många sätt

Att bygga i trä ligger även i linje med HENTs fokus på hållbarhet och deras målsättning att minska klimatpåverkan i byggprojekten.  
-Vi har ett stort fokus på hållbarhet och i vårt hållbarhetsprogram HENT Future arbetar vi med flera av FN:s klimatmål där vår ambition på sikt är att bli helt klimatneutrala. Och då är trä en förutsättning för att lyckas. 

Nära samarbete med kommunen och lokala aktörer

En annan viktig hållbarhetsaspekt är att samarbeta med lokala leverantörer och underentreprenörer. Eftersom Sara Kulturhus har bedrivits med arbetsformen partnering har detta varit ett uttalat fokus och något som passar HENTs visioner bra .

- För Sara Kulturhus är cirka 90 procent av alla samarbetspartners lokala, och det är en stor fördel att kunna dra nytta av kunskapen och råvaran som finns i närområdet. Till exempel levererar Martinsons en majoritet av trämaterialet och i Deromes husfabrik utanför Skellefteå tillverkas hotellmodulerna. Det är egentligen bara fasaden som produceras på annan ort, i Litauen.

Gemensamma visioner tar oss högre

Just samarbetet mellan kommunen och alla projektörer är något som lyfts fram som väldigt framgångsrikt i detta projekt och nu är det fullt fokus på att slutföra bygget av Sara Kulturhus kommande år, och han tror inte att vi nått taket när det gäller höjden på trähus.

- Det återstår att se hur högt vi kan bygga i framtiden, men oavsett vill vi driva på utvecklingen inom branschen och det gör vi genom att samarbeta med kunder, leverantörer och entreprenörer som delar denna vision.

Vill du följa bygget av Sara Kulturhus? Läs mer här 

 

Följ vårt nyhetsbrev

Detta är HENT

HENT är en norskägd entreprenör som har verksamhet i Norden och över 1000 anställda, varav cirka 70 i Sverige.

Verksamheten i Sverige startade 2016 och företaget har bland annat genomfört större projekt för Danderyds sjukhus i Stockholm och Axis Communications i Lund. HENT har cirka 80 byggprojekt igång,

 

ronny_byggplats_bild_2.jpg

Ronny Rønning är projektledare för HENT på bygget i Skellefteå.

Mer info om HENT:  hent.no