Idag monteras första hotellrummen för Sara Kulturhus

2020-05-14 

Träbyggandet ökar och Sara Kulturhus i Skellefteå sätter verkligen det industriella byggandet på prov. Med en avancerad metod monteras nu de första av 205 hotellrum.

Nu börjar montaget av hotelldelen vid Sara Kulturhus, hotellet är en tretton våningar hög träbyggnad som sträcker sig mot himlen över kulturhuset. De 205 hotellrummen tillverkas med industriell produktion av Derome som gör stora satsningar inom området.

- Det industriella byggandet har mängder med fördelar, säger Petra Eriksson, affärschef inom Derome. Bland annat sker produktionen i torr och säker miljö, transporterna till byggplats blir färre och montaget på byggplats går fortare.

Även regeringen lyfter fram industriellt byggande i trä som en av åtgärderna i den klimatpolitiska handlingsplan som de presenterade i slutet av förra året.

Sara Kulturhus är närproducerat
Produktionen sker bara några mil från byggplatsen, hotellrummen tillverkas nämligen i Deromes husfabrik i Renholmen. Materialet hämtas från skogarna i regionen och förädlas av Martinsons, innan Derome monterar. När hotellrummen levereras till byggplats är de så gott som ’nyckelfärdiga’ och är kompletta med badrum, fönster, ventilation, el och så vidare.

- Jag vill kalla Sara Kulturhus för närproducerat, säger Petra Eriksson. Vi värnar lokalsamhället och är mycket stolta över att säkra arbetstillfällen på små orter, som till exempel Renholmen.

Samarbete är viktigt
Även om samarbetsparterna inom projektet har stor kunskap och gedigen erfarenhet av byggnation i trä, så finns det utmaningar i det här projektet.

- Det är en avancerad metod med en komplex konstruktion, säger Vegard Brå från HENT, som är totalentreprenad för Sara Kulturhus. Men genom ett gott samarbete inom projektet förflyttar vi gränser.

Tillsammans ligger projektets olika aktörer i trähusbyggnationens verkligen framkant och kompletterar varandra kompetensmässigt.

- Det är framtiden som vi bygger, redan idag och det är spännande att jobba med trä, säger Petra Eriksson. Vi utvecklas tillsammans med det här hållbara byggmaterialet, trä är klassiskt, samtidigt som det är ett högst innovativt material.