White maxar med trä för ett hållbart byggande

2020-10-14 

White arkitekter går all in på trä, har en egen forskningsavdelning, ska bli klimatneutrala till 2030 och förespråkar materialet i all sin arkitektur. Men ser också en stor utvecklingspotential.

Att bygga Sara Kulturhus i trä var ett offensivt val berättar Robert Schmitz som har ritat 20-våningsbyggnaden tillsammans med arkitekt Oskar Norelius. 

- När tävlingen utlystes under 2015 fanns det inget i programmet som nämnde trä. Vi såg tidigt en potential att rita på ett höghus i trä och vi ville bryta ny mark. Råvaran fanns runt hörnet och Skellefteå Kommun var en "trästad" som hade antagit en strategi kring detta.

Bryter ny mark

Den stora utmaningen var att ingen hade gjort detta innan, samlat dessa verksamheter i ett högt trähus. För att kunna presentera ett förslag som faktiskt gick att bygga gjordes noggranna förberedelser och beräkningar. 

- Vi fokuserade mycket på att hitta rätt konstruktion för huset och här var vårt samarbete med Florian Kosche viktigt, i hans roll som konstruktör. 

3D-modulerna produceras industriellt

Tidigt bestämdes att hotellrummen skulle skapas som 3D-moduler i trä och denna del tillsammans med byggnadens disposition är det enda som är kvar sen ursprungsförslaget. Modifieringar har skett under vägen, och Robert är nöjd när hotellmodulerna nu börjar komma på plats. 

- Vi har medvetet skapat hotellrummen utifrån förutsättningarna att de ska byggas industriellt. Vi har sökt en "staplad känsla" och jag är nyfiken på hur mycket tid vi faktiskt har sparat på detta arbetssätt. Prefab-lösningar kan ge vissa begränsningar, men också sätta ramar som gör att vi faktiskt har råd att genomföra projekten.

om-derome-produktion-sara-kulturhus.jpg

Kunskap och samarbete som röd tråd

Intresset kring industriell träbyggnation är precis som kunskapen om det i en starkt uppåtgående kurva. Och på frågan om vad som krävs för att öka träbyggandet gäller det att öka kunskapen ännu mer. 

- Vi är fortfarande i en kunskapsinhämtningsfas, men vi ser att attityden har förändrats bara under den tid vi byggt Sara Kulturhus. Det gäller att utveckla nya hållfasta produkter, minska osäkerheten och hitta normer och standarder som håller nere priserna. 

Kunskapsdelningen inom projektet har varit extremt viktig för att hitta de bästa lösningarna och det är också något som kännetecknat projektet med Sara Kulturhus. 

- Vi har och har haft ett fantastiskt samarbete inom projektet, där vi alla arbetar mot samma mål, utan att alltid ha svaret på alla frågor. Vi delar kunskap och lär oss mycket under resan. 

Paradigmskifte pågår

Robert ser ett paradigmskifte där trä håller på att bli som vilket annat material som helst i storskaligt byggande. Men det finns fortfarande utmaningar att lösa i varje projekt.

- Det finns en uppsjö av olika bjälklagslösningar och dimensioner och vi behöver ständigt testa oss fram för att hitta rätt. När det gäller Sara Kulturhus har vi verkligen försökt optimera husets olika delar beroende på hur de ska användas. Det har varit riktigt spännande att följa utvecklingen.

 

Följ vårt nyhetsbrev

Vinst blir till forskning

White som bildades för 60 år sedan har alltid haft ambitionen att driva arkitekturen framåt. Och ett stort fokus på hållbarhet. Det är ett medarbetarägt företag där en stor del av vinsten återinvesteras i företaget med satsning på forskning och utveckling. 

- Vi har egen forskningsavdelning och vi samarbetar med många aktörer på många olika plan. För oss är det viktigt att den forskning vi bedriver är praktiknära. Träbyggnation är ett område där vi nu satsar stort på att utöka vår expertis och kunskap. Vår ambition är att all arkitektur ska bidra till en hållbar livsmiljö.

Robert Schmitz, White arkitekter

om_derome_robert_schmitz_white_arkitekter.jpg

Läs mer på: whitearkitekter.se