Parkstråket - byggprojekt med fokus på minskat klimatavtryck

I Sege Park i Malmö ska vi bygga 18 radhus som blir ett tydligt steg på vägen mot vårt mål att bygga Sveriges första klimatneutrala område

För oss var det självklart att ansluta oss till ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 – LFM30”. Det innebär att vi åtar oss att byggstarta minst ett klimatneutralt projekt innan 2025. Vårt LFM30-projekt blir i Sege Park i Malmö, där vi bygger 18 radhus. In i detta projekt tar vi med oss lärdomar från förskolan Hoppet. 

Lärdomar från förskolan Hoppet

Innovationsprojektet Hoppet pågår för fullt, men vi kan redan se resultat kring klimatpåverkan och att vi når väldigt långt genom att göra aktiva val där mycket är baserat på trä.

För att nå målet om en klimatneutral byggnad kommer vi göra ytterligare utredningar för att förhoppningsvis nå ännu längre än vi gör med Hoppet. Samt att vi aktivt samverkar med underleverantörer som i detta nu arbetar på att även de skall reducera sina klimatavtryck. Vi kommer att fokusera på en byggdel i taget och se hur vi kan optimera byggnaden utifrån klimatavtryck.

Projekt i samskapande

Malmö stads mål är att området Sege park ska utvecklas i en samskapande process mellan staden, byggaktörer, boende och andra intressenter, och det är stort fokus på delningstjänster i projektet. Vidare är ambitionen att projektet som minst ska uppnå kraven enligt Miljöbyggnad, nivå Silver, samt miljöklass B enligt Miljöprogram Syd.

Följ vårt nyhetsbrev

Parkstråket

Vårt byggprojekt med fokus på minskat klimatavtryck består av 18 radhus i området Sege Park i Malmö. Byggstart sker under 2021 och lärdomarna tar vi vidare på resan mot Sveriges första klimatneutrala bostadsområde. 


Är du intresserad av att bo här? Mer info och intresseanmälan

Läs mer om Lokal färdplan Malmö.

Har du frågor?