Parkstråket - byggprojekt med fokus på minskat klimatavtryck

I Sege Park i Malmö ska vi bygga 18 radhus som blir ett tydligt steg på vägen mot vårt mål att bygga Sveriges första klimatneutrala område

Inom projektet har vi arbetat intensivt med att utvärdera de material vi ska använda i husen. Vi har räknat, vägt för- och nackdelar och letat efter nya sätt att ta oss an utmaningen med att reducera klimatavtrycket. Det har varit en utmaning, samtidigt som övriga regelverk och prestandakrav skall uppfyllas.

Klimatpåverkan minskar med kloka val

Genom att bland annat bygga i trä, optimera grunden och välja biobaserad isolering sänker vi avtrycket med 10 procent jämfört med våra standardmaterial. Bostäderna som produceras i vår egna husfabrik har från början ett lågt avtryck, vilket gör att vi ser positivt på denna reduktion. 

För den optimerade grunden med lägre andel betong  minskar vi klimatavtrycket med hela 45 procent. Ett viktigt steg i resan mot att bygga helt klimatneutralt. Väljer du ett av husen i Parkstråket kan du känna dig trygg med att du bor i ett hus där omtanken om miljö och en hållbar framtid har varit närvarande i hela processen, från tanke till utförande.

Lärdomar tar oss framåt

För att hela tiden utvecklas i vår strävan om att bygga klimatneutralt använder vi lärdomarna från tidigare bygg- och innovationsprojekt för att flytta fram positionerna. Vi kallar det för "kunskap att återbruka"

Ett av dessa projekt är förskolan Hoppet som har ambitionen att bli den första fossilfria förskolan. Här kan vi se att vi når väldigt långt genom att ifrågasätta och göra aktiva val baserat på klimatprestanda och där stor andel är i trä. Precis samma metodik använder vi för Parkstråket. 

Det handlar om att fokusera på en byggdel i taget och se hur vi kan optimera byggnaden utifrån dess klimatavtryck.

Följ vårt nyhetsbrev

Det hållbara Sege Park

Malmö stads mål är att området Sege park ska utvecklas i en samskapande process mellan staden, byggaktörer, boende och andra intressenter, och det är stort fokus på delningstjänster i projektet.

Området har kallats för Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling och är en testbädd för delningsekonomi. Behöver du använda verktyg eller cykel? Här får du mot en månadsavgift tillgång till allt från bilar och cyklar till odlingslotter, grill och gym.

Är du intresserad av att bo här? Mer info och intresseanmälan

Läs mer om Lokal färdplan Malmö.

Har du frågor?