Engagemang och utveckling går hand i hand

Vi har de mest engagerade medarbetarna. Så lyder ett av våra fyra koncernmål. Målet är nått när medarbetarna är engagerade, tycker att de får möjlighet att utvecklas i sitt jobb, känner stolthet över Derome och vill rekommendera oss som arbetsgivare.

Alla våra medarbetare går en ambassadörsutbildning som sker under en hel dag. Vi har en gemensam värdegrund och våra fyra kärnvärden ska genomsyra hela vår verksamhet. De är långsiktighet, enkelhet, drivkraft och ansvarstagande. Vi är sprungna ur en entreprenadsanda och här ska medarbetare som vill utvecklas, ges möjligheten att göra det. Vi vill utvecklas tillsammans med medarbetarna och tillsammans skapar vi det inkluderande arbetsklimatet som gör att vi blir den långsiktiga arbetsgivaren som vi vill vara. 

Möt några av våra medarbetare

Lediga jobb

En bred palett av yrken

Derome verkar inom en mängd olika områden och branscher. Här finns ett brett utbud av yrken och tjänster.