Till våra kunder, leverantörer och samarbetspartners

Med tanke på rådande omständigheter vill vi informera att vår verksamhet just nu går för fullt, från sågverk till husfabriker. Vi har täta kontakter med leverantörer och har ökat våra lager.

Transporterna rullar, alla byggvaruanläggningar och säljkontor har ordinarie öppettider. Samtidigt finns vi tillgängliga via digitala kanaler och tjänster.  

Vårt uppdrag är att förenkla kundens vardag, vilket vi ska göra allt vi kan för att uppfylla. Berätta om utmaningar och behov som uppstår, tillsammans kan vi hitta lösningar. Genom att vi har hela kedjan, från skog till färdigt hus har vi både förståelse och kompetens för alla delar i kedjan.  

Vi är ett familjeföretag med en drygt 70-årig historia, genom dessa år har vi stått inför prövningar och utmaningar. Vi har alltid blickat framåt och satsat. Ödmjuka inför omständigheterna gör vi så även nu. 

Vid frågor eller funderingar - hör av dig till din närmaste Deromekontakt.