Miljö & Hållbarhet

Vi arbetar med trä för en hållbar framtid

Ansvarstagande är ett av Deromes kärnvärden. Det innebär att vi verkar för en hållbar utveckling och tar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vårt miljöarbete genomgår en kontinuerlig utveckling och vi arbetar aktivt för att de produkter vi tillverkar och säljer ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning.

Våra medarbetare utbildas i miljö för att var och en skall kunna bidra till att driva miljöarbetet framåt.

Råvaran till vår produktion hämtas ur skogar i vårt närområde. För varje träd som tas ur skogen planteras ett antal nya. Vi förädlar skogens och sågverkens biprodukter till biobränslen och ny energi. Vi är en stor producent av biobränsle, och utöver vår egen verksamhet, försörjer vi bostäder och verksamheter med bioenergi.

Vi bygger lågenergiväggar och passivhus för att minska energibehovet och levererar värmesystem som tar vara på förnybara energikällor. Utöver detta satsar vi på att bli självförsörjande på förnyelsebar el från bland annat vindkraft.

Huvuddelen av vår produktion är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och i vårt erbjudande till marknaden ingår miljömärkta trävaror och energieffektiva bostäder. För att fortsätta minska vår miljöpåverkan efterfrågar vi ett miljöengagemang från alla våra partners.

110622_barn_i_skog_nova_2.jpg