HOPPET - STARTSKOTTET FÖR FOSSILFRITT BYGGANDE

Precis som alla andra, är vi övertygande om att byggbranschen måste förändras. Idag står den för en betydande del av våra gemensamma koldioxidutsläpp. 

Tillsammans med Göteborgs stad bygger vi förskolan Hoppet, startskottet för ett fossilfritt byggande där målet är att förenkla, förbättra och skapa lösningar som möter behoven idag. Och som håller i framtiden. Förskolan Hoppet är ett led i Göteborgs Stads vision om att vara klimatneutralt och ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av koldioxid år 2050.

Vi inom Derome ser Hoppet som en unik möjlighet att driva utvecklingen inom byggbranschen och att utveckla klimatsmarta lösningar där nya och befintliga material och metoder utformas, testas och implementeras.  

Vi vet sen tidigare att innovation kan vara både svårt och resurskrävande. Därför ser vi samarbete som grunden för att lyckas. Vi gör det tillsammans och delar lärdomar under resans gång. Att vi, med total transparens, sprider kunskap inom branschen är också en viktig anledning till varför vi tilldelats uppdraget.  

En annan viktig faktor är att vi äger och kan utveckla hela kedjan från skog till färdigt hus. Vi har levt och verkat med hållbarhet som en grön tråd sedan Derome grundades för mer än sjuttio år sedan. Under vägen har vi medverkat i ett flertal utvecklande forskningsprojekt som har lett oss till den hållbara samhällsbyggaren vi är idag. Hoppet är därför ett naturligt (men utmanande) steg på vägen mot ett av våra mål: Vi ska bygga Sveriges första klimatneutrala bostadsområde.  

Hoppet är helt enkelt ett livsviktigt kliv mot en fossilfri byggbransch. För att lyckas prövar vi oss fram, lär av misstagen, sprider kunskaperna och gör det tillsammans med andra.