Produktutveckling för klimatsmart boende

Deromes mål är att göra energisnåla trähus tillgängliga för en bred marknad. Därför arbetar vi i samarbetsprojekt för att utveckla tekniker som skapar möjlighet för fler att bygga och bo klimatsmart. Några av de projekt där vi bidragit med vår kompetens och träkännedom är One Tonne Life, NEED4B och SundaHus. Samtliga projekt har idag levererat tekniker som används i husbyggnation runt om i landet och inom Europa.

Tekniskalosningar_VillaSolglantan.jpg