Hoppet

Tänk att en förskola kunde få oss att bli som barn på nytt! Så är det faktiskt, för fossilfria förskolan Hoppet är precis det vi väntat på. Nu ska Derome bygga den!

Vad är Hoppet?

Lokalförvaltningen i Göteborgs stad är initiativtagare till den fossilfria förskolan Hoppet.

Derome och Lokalförvaltningen ska utreda och så långt som möjligt bygga den fossilfria förskolan Hoppet. Projektet är ett led i att skapa förutsättningar för att nå Göteborgs Stads mål om en klimatneutral stad med en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2050.

Hoppet är ett undersökande byggprojekt som prövar sig fram med olika processer och material för att hitta optimala lösningar. I nära samarbete med experter, innovatörer, entreprenörer och leverantörer arbetar vi för att alla bitar ska falla på plats. På så sätt kan vi driva på omställningen till ett hållbart samhällsbyggande. Att skapa intresse och förståelse för behovet av fossilfria material och metoder inom dessa målgrupper är viktigt för att vi ska kunna inspirera till förändring.

Håll utkik på denna sida för mer information om projektets gång, framgångar, lärdomar och annat intressant som berör fossilfritt byggande!