NEED4B

Ett projekt för framtidens energieffektiva byggnader

NEED4B är ett EU-finansierat samarbetsprojekt med utgångspunkt att stimulera byggnationen av energiekonomiska byggnader. Totalt deltar fem länder genom att bygga demonstrationsbyggnaderna i olika klimatzoner, med olika byggnadstyper och för olika syften.

Alla byggnader har ett sammantaget mål att minska energiförbrukningen med drygt 60 procent jämfört med dagens myndighetskrav. Byggnaderna följs sedan upp under två års tid för att säkerställa att målen nås. I Sverige har klimatsmarta Villa Solgläntan tagits fram inom ramen för NEED4B och uppförts dels på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts område i Borås, dels på Göingegården i Varberg.

Villa Solgläntan – Ett klimatsmart boende

Tekniken för Villa Solgläntan har Derome tagit fram tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och huset säljs under varumärket A-hus. Stort fokus har lagts på energieffektivitet, vind- och lufttäthet och att skapa ett bra inomhusklimat. Därför har trävillan ett extra tjockt, välisolerat klimatskal som håller varm luft inne och kall luft ute. Villa Solgläntans energiförbrukning beräknas vara 20 kWh/m²/år att jämföras med dagens myndighetskrav på 55 kWh/ m²/år.
Farstun fungerar exempelvis som en luftsluss så att värmen inte försvinner ut när man öppnar entrédörren. Villa Solgläntan har även solceller på taket som genererar el som sedan används till husets energibehov. En nyproducerad villa i samma storlek och med relativt låg energiförbrukning (uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel) drar omkring 12 000 kWh/år. Tack vare Villa Solgläntans klimatskal, i kombination med solceller och uppvärmningssystem, så reduceras detta till 4 800 kWh/år.

De två husen som byggts upp i Borås och Varberg skiljer sig åt utseendemässigt, med ett klassiskt respektive modernt snitt, och båda är utrustade med framtidens klimateffektiva lösningar. Det första exemplaret av den klimatsmarta trävillan fungerar som ett forskningscentrum för framtidens boende. Genom mätningar ska verktygen tas fram för att fler ska kunna bygga och bo energisnålt och bidra till förbättrade byggtekniska och energieffektiva lösningar för framtidens boende – både inom Sverige och för övriga Europa. För att simulera en verklig boendemiljö, flyttade robotfamiljen Grankvist in i huset. Familjen representerar en typisk genomsnittlig familj med representativa vanor och aktiviteter. Med projektet vill vi visa hur en familj, som lever i ett energieffektivt trähus, kan påverka energikonsumtion och miljö. Den andra villan, som uppfördes i Varberg, är även det utrustat med mätteknik och här bor idag en riktig familj.

need4b-logo2.png

VillaSolglantan_Bak.jpg

Anders Carlsson, Teknisk chef Derome Hus och A-hus:

- Villa Solgläntan har fötts ur ett EU-projekt som går ut på att ta fram verktygen för att fler ska kunna bygga och bo energisnålt. Tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut kommer vi att kunna bidra till förbättrade byggtekniska och energieffektiva lösningar för framtidens boende – både inom Sverige och för övriga Europa.

Länkar