One Tonne Life - Ett klimatsmart liv idag

Som initiativtagare till projektet One Tonne Life, vill Derome vara med och bidra till ett minskat utsläpp av koldioxid.

Genom projektet ”One Tonne Life” vill A-hus (del av Derome), Vattenfall och Volvo Personvagnar visa vad det i praktiken innebär för en familj att bli klimatsmart. Tekniken och lösningarna i projektet är tillgängliga redan nu eller inom en nära framtid.

Klimatsmart trähus, elbil och avancerade energilösningar

En vanlig svensk familj antog utmaningen, att med hjälp av ny teknik och kunskap, minska sitt koldioxidutsläpp från 7 ton ner till 1 ton koldioxid per person och år. Under sex månader bodde familjen Lindell i ett klimatsmart trähus som producerar egen energi och fick en elbil att transportera sig i. Med dessa nya produkter och med råd och hjälp från energicoach och dietist lyckas familjen minska sitt koldioxidutsläpp med hela 80%, nästan ner till 1 ton.

Viktiga lärdomar att bygga vidare på

För Derome har One tonne life fungerat som en plattform för diskussion kring vad vi som husföretag kan göra för att våra produkter skall bli bättre ur klimatsynpunkt. Lärdomar från projektet har legat till grund för ett antal förbättringar som gjort våra hus både energieffektivare och miljövänligare.

Läs mer om projektet på www.onetonnelife.com

Bright Living_2_Hässelby_726.jpg

 

 

Symboler-One-Tonne-Life.jpg