SundaHus

Säkerställer medvetna materialval

SundaHus Miljödata är marknadens största system för hälso- och miljöbedömning av varor för bygg- och fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift.

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

I Deromes utbud av miljömärkta trävaror är flera av våra mest efterfrågade produkter med i SundaHus databas.

SundaHus bedömer en produkt baserat på leverantörens dokumentation av produkten tillsammans med reglerna i Kemikalieinspektionens Författningssamling - KIFS, Kemikalieinspektionens prioriteringsguide - PRIO, samt databaserna N- och H-Class. För varje produkt som finns med i SundaHus databas finns ett Miljödatablad som innehåller en sammanfattning av produkten och dess bedömning.

Läs mer om SundaHus på www.sundahus.se.

SundaHus_puff_214x139.jpg

onnerod_exterior_900x584.jpg