Trä för framtiden

Ett miljövänligt alternativ

Av alla byggnadsmaterial har trä en särställning. Att bygga i trä är miljövänligt och tack vare att trä binder koldioxid, till skillnad från andra material, så bidrar trähusbyggande i sig till en bättre miljö. Vi har byggt bostäder i trä under lång tid – även hus i flera våningar.

Med trä som förstahandsval driver vi bostadsprojekt och utvecklar bostadsområden och vi utmärker oss i branschen tack vare vår kunskap i att bygga klimatsmarta bostäder och hållbara samhällen i trä. Vi satsar på hållbart byggande – miljövänligt, socialt och ekonomiskt. Vår kunskap och erfarenhet har vi tagit med in i innovativa utvecklingsprojekt som One Tonne Life och NEED4B. Samarbeten med exempelvis SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Volvo Cars, Vattenfall med flera har bidragit till att vi idag erbjuder och bygger klimatsmarta och energieffektiva bostäder och bidrar till en hållbar framtid.  

Derome har även förmånen att ingå som drivande aktör i ett nationellt träbyggnadsprojekt för främjande av träanvändning i byggnationer; CBBT (Centrum för Byggande och Boende med Trä). Inom Derome driver vi även egen utveckling inom trähusområdet, både när det gäller småhus och koncept för flerbostadshus.