Sponsring

Derome stödjer föreningar och organisationer vars verksamhet stämmer överens med våra värderingar och där vi ser en koppling till vår vision, vår affärsplan och våra mål.

Våra sponsorengagemang är huvudsakligen inom områdena: 

•    Idrott & hälsa
•    Miljö & hållbarhet
•    Forskning & utveckling

Vi sponsrar inte  individuella satsningar; enskilda lag & tävlingar; motorsport; riskfyllda, överdådiga eller miljöskadliga aktiviteter; samt politiska eller religiösa verksamheter.

Sponsoransökan formulär