Sponsorsamarbeten inom idrott

Derome ger sitt stöd till ett stort antal idrottsföreningar.

Genom lokal sponsring berikar Derome idrottslivet i områden där vi bedriver verksamhet. Sponsorstöd ges främst till föreningar som utövar lagidrott och satsar på barn- och ungdomsverksamhet.  Under konceptet ” Vi bygger framtiden” samlar vi våra lokala sponsoråtaganden och det konceptet är starkt knutet till vår vision – ”Med trä bygger vi framtiden”.  Vi premierar föreningar med ungdomsverksamhet som kan påvisa ett aktivt arbete inom hållbarhet, jämställdhet eller integration.

Länkar