Sponsring av miljöinitiativ

Miljömedvetenhet är ett av Deromes kärnvärden. Därför stödjer vi ett antal initiativ med miljön i fokus.

De miljöprojekt som Derome stödjer finns främst på de orter där Derome bedriver egen verksamhet. Derome är en av stiftarna till Energi- och Miljöcentrum och sponsrar även utbildningsmaterial till lärare och elever i grundskolan.