Energi och Miljöcentrum

Ett näringslivsinitiativ där ett antal halländska företag har gått ihop för att lyfta fram klimatfrågorna på agendan inom näringslivet.

Energi- och miljöcentrum är en icke-offentligt knuten, ideell förening, som är politiskt obunden. Derome är en av föreningens stiftare och sitter med i föreningens styrelse.

Energi och Miljöcentrums mål och syfte

  • Stimulera, stödja och påskynda energi- och miljömedvetenheten på ett sätt som leder till minskad klimatpåverkan och ett långsiktigt hållbart samhälle.
  • Aktivt driva verksamhet och projekt som ökar praktiskt och kommersiellt nyttjande av förnyelsebar och energieffektiv teknik.
  • Vara en mötes- och utvecklingsplats och ett nätverk på internationell nivå där olika aktörer kan utveckla energi-, miljö och klimateffektiv kunskap, tjänster och produkter.
  • Stärka, utveckla och synliggöra Varberg och Halland som en attraktiv plats för energi, miljö och klimatfrågor samt etablerings- och bostadsort.
     

Besök Energi- och Miljöcentrums webbplats för mer info om föreningens arbete och aktuella aktiviteter.

EMC_logotype_utan_stiftare.jpg