Stöd till utbildning, forskning och utveckling

Derome engagerar sig i olika utbildningsprojekt och stöttar enskilda aktiviteter som vänder sig till gymnasiestuderande på våra verksamhetsorter, studerade inom skog- och träutbildningar samt byggingenjörsstudenter.

Vi sponsrar även utvecklingsprojekt inom användning av trä och trähusbyggnation. Tillsammans med Växjö Universitet, SP Trätek och ett flertal sågverk i södra Sverige, utvecklar Derome användandet av trä som byggmaterial i forskningsprogrammet CBBT, Centrum för byggande och boende i trä. Derome är också sponsor av projektet som ska rekonstruera och återuppbygga Orangeriet på Gunnebo Slott i Mölndal.
I egenskap av företagsvän till Cancerfonden stöttar vi cancerforskningen.