Sponsorsamarbeten inom idrott

Deromegruppen ger sitt stöd till ett stort antal idrottsföreningar.

Genom lokal sponsring berikar Derome idrottslivet i områden där vi bedriver verksamhet. Sponsorstöd ges främst till föreningar som utövar lagidrott och satsar på barn- och ungdomsverksamhet. Genom samarbeten med elitsatsande lag arbetar Derome även med nationell sponsring.

Länkar