Vi bygger för en hållbar framtid

Derome säljer bostäder och byggsatser under flera varumärken med olika inriktning och specialiteter. Markanskaffning, teknikutveckling och produktion sker gemensamt.

Utöver försäljning till privatkunder erbjuder vi skräddarsydda huslösningar till samarbetspartners som projekterar och bygger egna områden.

A-hus - marknadsområde: hela Sverige

 • Prefabricerade kataloghus
   

Derome Plusshus - marknadsområde: Sverige och övriga Europa

 • Bostadshus i trä med modern och rationell volymbyggnadsteknik
 • Byggsatser i planelement för villor och flervåningshus 
 • Flexibla och kostnadseffektiva lösningar till professionella beställare
 • Export till företagskunder på den europeiska marknaden

 

Derome Mark & Bostad - marknadsområde: södra och västra Sverige, Mälardalen

 • Utvecklar mark till boende
 • Nyckelfärdiga bostäder
 • Äganderätter & bostadsrätter
   

Varbergshus - marknadsområde: Halland, Göteborg, norra Skåne

 • Kundunika lösvirkeshus