Vi bygger för en hållbar framtid

Deromegruppen säljer bostäder och byggsatser under flera varumärken med olika inriktning och specialiteter. Markanskaffning, teknikutveckling och produktion sker gemensamt.

Utöver försäljning till privatkunder erbjuder vi skräddarsydda huslösningar till samarbetspartners som projekterar och bygger egna områden.

A-hus - marknadsområde: hela Sverige

 • Prefabricerade kataloghus
   

A-hus Pro - marknadsområde: Sverige, övriga Europa

 • Byggsatser för villor och flervåningshus till företag
 • Export till företagskunder på den europeiska marknaden

 

Derome Plusshus - marknadsområde: Sverige och Norge

 • Bostadshus i trä med modern och rationell volymbyggnadsteknik
 • Flexibla och kostnadseffektiva lösningar till professionella beställare

 

Derome Mark & Bostad - marknadsområde: södra och västra Sverige, Mälardalen

 • Utvecklar mark till boende
 • Nyckelfärdiga bostäder
 • Äganderätter & bostadsrätter
   

Varbergshus - marknadsområde: Halland, Göteborg, norra Skåne

 • Kundunika lösvirkeshus