Bostadsutveckling

Vi utvecklar mark till boende.

Derome Mark & Bostad arbetar med att förädla exploateringsmark, från planering till dess att en ny stadsdel eller ett nytt bostadsområde har vuxit fram.

I företaget finns många års erfarenhet av att driva projekt för alla upplåtelseformer – villor, bostadsrätter, äganderätter och hyreslägenheter. Med trä som förstahandsval driver vi bostadsprojekt och utvecklar bostadsområden i södra och västra Sverige, samt i Mälardalen. Derome Mark & Bostad utmärker sig i branschen tack vare kunskapen om hur man bygger hållbara samhällen i trä. Vi satsar på hållbart byggande – miljövänligt, socialt och ekonomiskt.

Derome har fått förmånen att ingå som drivande aktör i ett nationellt träbyggnadsprojekt för främjande av träanvändning i byggnationer; CBBT (Centrum för Byggande och Boende med Trä). Inom Derome driver vi även egen utveckling inom trähusområdet, både när det gäller småhus och koncept för flerbostadshus.
 
Läs mer om våra byggsystem för flervåningshus här.