Byggsystem för flervåningshus

Med trä lyfter vi Sverige.

En, två, fyra eller ända upp till sex våningar. Derome erbjuder en plattform med olika byggsystem i trä. Vår ambition är att bidra till utvecklingen av hållbara samhällen.

Trä på höjden

Vi har specialiserat oss på trähusbyggnation. Vi har kompetens och resurser att bygga hus i upp till sex våningar med trästomme. Därmed har vi fått förmånen att ingå som drivande aktör i ett nationellt träbyggnadsprojekt för främjande av träanvändning i byggnationer. På internationell basis jobbar vi i EU-projekt för att utveckla framtidens energieffektiva småhus. Vår avsikt är att ligga i framkant när det gäller utvecklingen av byggsystem i trä. Det gäller för villor såväl som system för att bygga höga hus i trä.

Miljövänligt & resurssnålt

Trä är det mest miljövänliga byggnadsmaterialet och möjliggör ett mer resurssnålt byggnadssätt än byggnation med andra material. Alla trästommar byggs i vår egen fabrik och monteras på plats.

Vi samarbetar med kända byggföretag när det gäller entreprenad över hela Sverige. Det gör att vi kan garantera en produkt med jämn och god kvalitet, från husfabriken till färdigt hus eller område.

131024_Svedala_pressevent-004_640x800.jpg