Skogen är full av energi

Av skogens och sågverkens biprodukter producerar vi biobränsle.

Deromes målsättning är att vara en heltäckande biobränsleleverantör och våra kunder består av såväl stora energileverantörer och industrier, som av privatpersoner. Hos oss blir grot och energived till biobränsle och färdig värme. Av spån från våra sågverk gör vi pellets och briketter. Genom både egen webshop och ett brett återförsäljarnät erbjuder vi pellets till enskilda konsumenter. Pellets till industri säljs via vår egen säljorganisation.

Är du intresserad av att köpa pellets som privatperson? Läs mer på www.deromepellets.se

Köper du in pellets för industri, företag eller kommun? Läs mer på www.pelletsplus.se