Vi gör mer av din skog

Deromes råvaruinköpsbolag Derome Skog erbjuder fullservice i skogen.

Derome Skog arbetar långsiktigt och i nära samarbete med dig som skogsägare. Din skog är råvaran i vår verksamhet och genom att lägga stor vikt vid aptering för högt timmerutbyte ges ett ökat ekonomiskt värde till dig när du säljer din skog till oss. Deromes virkesinköpare finns alltid nära till hands att rådfråga. Har du funderingar, har vi svaren. Svar som inrymmer hela skogsvårdskedjan – allt från plantering till gallring och slutavverkning.

För kontakt eller mer information besök Derome Skogs webplats.

110622_torsten_persson_skogsagare_virkesinkopare_es_granskog_skogsbruksplan.jpg

Länkar