Nytt erbjudande - vi förvaltar din skog

2020-09-04 

Våra virkesinköpare har alltid haft ett nära samarbete med skogsägarna, med kvalificerad rådgivning som en självklar del. Nu tar vi steget längre och inför avtalsformen förvaltning.

- Vi ser allt fler markägare som efterfrågar tjänsten, berättar Patrik Tellnor som är skogsförvaltare på Derome. Det kan vara de som inte har så stor skoglig erfarenhet eller de som kanske ärvt en fastighet och inte har tid att aktivt sköta sin skog. Genom en kontakt får markägaren alla åtgärder och tjänster utförda som krävs för att skogen ska ge den avkastning som vi har planerat för tillsammans.

Kontakta mig

Jag vill gärna veta mer!

Läs mer om hur vi arbetar med förvaltning