Boka upphämtning av leveransvirke

Tack för att du levererar ditt virke till oss på Derome! Under vinter- och vårsäsongen står du som självverksam skogsägare för en betydande andel av den totala volymen timmer som vi förbrukar i våra sågverk. Hos oss blir din skog till trävaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi.

Avverkat under vintern

Timmer och massaved avverkat under vintern ska vara anmält för transport senast 15 mars.

Avverkat under våren

För virke som avverkats efter 1 mars gäller: 

  • Timmer - anmäl senast 2 veckor efter fällningsvecka
  • Massaved - anmäl senast 6 veckor efter fällningsvecka (gäller manuellt avverkad barr- och lövmassaved)

Större partier

Du som levererar större partier av leveransvirke, håll kontakt med din inköpare för löpande anmälan och transport.

Eftersträva att komma upp i minst 10m³fub per sortiment för att undvika avdrag för liten leverans.

Regler vid skador

Om virket anmälts i tid enligt våra instruktioner, ansvarar Derome för eventuella lagrings- eller insektsskador i virket. Om det inte anmälts i tid ansvarar du som säljare för eventuella skador. 

Bokningsformulär

Leveransvirke m³fub per sortiment

Talltimmer
Grantimmer
Klentimmer gran
Barrmassaved (3-meters längder)
Barrmassaved (fallande längder)
Energived
Upphämtningsvecka
Adress/väg för avlägg
Vägstandard *
GPS-koordinat - Sweref 99 x
GPS-koordinat - Sweref 99 y
Övrig leveransinformation
Eventuellt leverantörsnummer
Din virkesinköpare

Personuppgifter

captcha.validate.human
+ =
Den här webbsidan skyddas av Recaptcha och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.