Markberedning

Genom noggrann markberedning hjälper du plantorna att överleva och växa sig starka. På så sätt lägger du grunden för ett lönsamt framtida skogsbruk.

skog-skogvard-rojning-5.jpg

Gynnsamma förhållanden för återväxten

Det nya skogsbeståndet behöver omvårdnad och grundförutsättningarna till detta skapas via en bra markberedning. Genom att investera i markberedning ger du helt enkelt din nya skog en bättre start. Plantorna får en bättre chans att överleva och växa sig starka. 

Våra virkesinköpare finns här med goda råd och tillsammans kan ni planera hur markberedningen ska utföras på bäst sätt och med hänsyn till de förutsättningar som finns på just din skogsfastighet. 

Vi markbereder med hänsyn

Vid markberedning är det viktigt att inte orsaka skador på natur- och kulturmiljövärden. Våra inköpare och entreprenörer vet vad som gäller vid till exempel vattendrag och fornlämningar. Genom att vara väl förberedda och planera noggrant tillsammans med dig som skogsägare, gör de sitt yttersta för att undvika körskador. 

Offert markberedning

Fördelar med markberedning

  • Rottillväxten blir bättre
  • Gräset hålls tillbaka och plantan får bättre förutsättningar
  • Risk för uttorkning minskar
  • Ökat skydd mot snytbagge
  • Underlättar planteringsarbetet