Plantering

Rätt förutsättningar för en lyckad plantering får du med ett genomtänkt val av planta, en gynnsam tidpunkt för själva planteringstillfället och optimal placering av plantorna.

skog-plantering-2.jpg

När du valt plantering som återbeskogningsmetod ska planteringen ske inom tre år efter avverkning, enlig skogsvårdslagen.

Grönrisplantering eller markberedning?

Väljer du att plantera direkt efter avverkning i det färska riset och utan markberedning, kallas det för grönrisplantering. Vi rekommenderar dock nästan alltid markberedning där det är rätt förutsättningar, eftersom det oftast ger bättre etableringsförutsättningar för plantorna.

Hur väljer jag rätt planta?

Vilken typ av planta som är bäst för ditt hygge beror bland annat på markförhållande, vegetation och risk för skadegörare. Här kan du läsa mer om olika typer av plantor. 

Vilket avstånd ska plantorna ha?

Normalt sett brukar man använda ca 2 000 - 2 500 plantor per hektar, vilket innebär ett avstånd på ungefär två meter mellan varje planta. Men det är viktigare att hitta en bra planteringspunkt än att plantorna står med ett exakt avstånd. Ibland kan plantorna behöva stå på 1 meters avstånd och ibland på 3 meters avstånd. 

Hitta virkesinköpare

Vi hjälper dig att få din nya skog att växa sig stark

Kontakta din lokala virkesinköpare om du vill ha hjälp med din plantering. Vi har lång erfarenhet och när vi utför planteringen åt dig ökar chansen för din nya skog att växa sig stark.