Röj din skog för högre avkastning

Röjning är den skogsvårdsåtgärd som många hoppar över på grund av tidsbrist eller för dålig kunskap. Men en väl utförd röjning är ett viktigt steg mot en lönsammare skog. Vi kan hjälpa till med rådgivning eller med hela röjningen.

Vad är röjning?

Röjning är en åtgärd som görs i ung skog för att vårda den investering du gjorde när du planterade ny skog. Bästa tillfället att röja är vanligtvis när träden är mellan 2-4 meter höga. Genom röjning ger du bättre förutsättningar för de träd som är kvar att växa vidare och utvecklas optimalt. Träden får mer ljus, bättre utrymme att växa och större tillgång på både vatten och näring. 

Ska jag röja själv eller ta hjälp? 

Många skogsägare är självverksamma och lite mer än hälften av alla skogsägare utför röjning på egen hand. Röjning genomförs manuellt med hjälp av röjmotorsåg. Själva röjningsarbetet är inte så komplicerat, men det kan vara tidskrävande om man inte är van.

En professionell röjare klarar av 0,5-1 hektar per dagsverke, men för en självverksam skogsägare kan det ofta ta dubbelt så lång tid. Det kan löna sig att ta hjälp så att du inte hamnar efter i det viktiga röjningsarbetet.

Efter den sista röjningen bör du ha kvar ca 2 500 träd per hektar som får växa fram till nästa åtgärd/gallring. 

Offert röjning

Fördelar med röjning

  • Kvaliteten på hela skogsbeståndet höjs, och därmed också värdet
  • Träden som lämnas kvar blir mer stormfasta
  • Skogen blir vackrare och trevligare att vistas i

Vänta inte för länge... 

Ju högre och tätare beståndet är, desto svårare och dyrare blir det att röja.

Vi kan röjning

Deromes lokalt förankrade skogsentreprenörer är specialiserade på skogsvård och röjning för att få ett så bra resultat som möjligt för dig som är skogsägare.