Tips på underhåll av skogsbilväg

Det finns mycket du kan göra själv för att hålla skogsvägen i gott skick. Vi har frågat våra virkesinköpare om deras bästa tips och vi delar med oss av dem här nedanför. Behöver du vår hjälp med planering och översyn så hjälper vi dig gärna.

skog-skogsbilvag-1.jpg

Allmänt

 • Gör alltid en årlig kontroll av dina skogsbilvägar. 
 • Investera i ett bra vägnät. Det ökar tillgängligheten och höjer marknadsvärdet på fastigheten. 

Inför avverkning

 • Bästa sättet att undvika körskador av skotaren är att bygga bilväg till avverkningen. 
 • Bygg dina vägar med tanke på alla framtida avverkningar, inte bara för den du ska göra nu. 

Vägtrummor

 • Planera var du lägger vägtrummorna så att vattnet kan rinna under vägen. 
 • Märk ut dina vägtrummor så är risken mindre att maskinerna kör sönder dem.
 • Rensa dina vägtrummor en gång om året så att vattnet rinner fritt. Det görs snabbt med en spade. Titta även till och rensa dikena. 

Sladdning och grusning

 • Sladda bilvägen två gånger per år. 
 • Det kan räcka med att räta några kurvor och lägga lite extra grus på vändplan för att det ska gå att köra med bil och släp. 
 • Snåla inte med gruset, det blir alltid dyrare att grusa i efterhand. 
 • Låt vägbanken tjäla sig en vinter innan du grusar vägen. 

Växtlighet intill vägen

 • Underhåll diken samt klipp eller röj kanter ofta
 • Planera smart utmed vägen och lämna några meter till kanten. Det kommer du vara glad för när kantträden får höjd och breder ut sig. En öppen väg torkar snabbare och mår bättre i längden. 
 • Lämna en remsa med buskar och sly längs vägen på andra sidan diket som låter ljus komma ner och torka upp vägen och samtidigt ger bra med viltfoder. 
 • Ta för vana att åtminstone vartannat år ta med en 4,5 meter lång stång och mät vägarna. Är det fritt från grenar och hängande trädtoppar så klarar sig vägen ett år till. I annat fall behövs en avverkning av kantträd eller grenkapning. 

Till sist…

 • En farbar och väl underhållen väg är färskvara. 
 • Be att få åka med i lastbilen nästa gång åkaren hämtar virke för att uppleva skogsvägen från förarhytten.
 • Man har inte mer skog än vad man har väg till, bygg därför fler vägar. 
Hitta virkesinköpare

Kontakta din inköpare redan idag för att höra hur du kan få ut mer genom att underhålla eller bygga en ny skogsväg.