Underlätta ditt skogsägande med ett skötselavtal

För dig som bor på annan ort eller kanske saknar tid och kunskap för att sköta din skog och få den lönsam, kan vi erbjuda ett skötselavtal med fullservice. 

Tillsammans går vi igenom de önskemål du som markägare har och vad du vill få ut av ditt skogsägande. Vi åtar oss därefter att sköta alla löpande åtgärder som behöver göras på din skogsfastighet. Några gånger per år görs en gemensam avstämning. Vi redovisar då utförda åtgärder och rapporterar det ekonomiska utfallet, samt lägger upp en plan för kommande insatser. 

Jag vill veta mer om skötselavtal

Fördelar med skötselavtal

  • Tryggt och enkelt
  • Rätt åtgärd i rätt tid
  • Årlig ekonomisk redovisning
  • Ökad lönsamhet