Sedan ett tjugotal år tillbaka har vi byggt och förvärvat fastigheter på centrala lägen för långsiktig förvaltning och uthyrning. http://www.deromeforvaltning.se