Derome Järnvaror är Derome Byggvaror & Trätekniks tredje division som säljer järnvaror till både bygg- och industrikunder. http://www.deromejarnvaror.se