Koncernens inköpsorganisation förser de egna sågverken med timmer och arbetar långsiktigt i nära samarbete med dig som skogsägare. http://www.deromeskog.se