Våra fem sågverk producerar ett brett sortiment trävaror för både den svenska marknaden och ett flertal exportmarknader. http://www.derometimber.se