Derome Mark & Bostad driver hela processen från planering fram till att en ny stadsdel eller bostadsområde med nyckelfärdiga hem vuxit fram. http://www.deromemarkbostad.se